Skip to main content
Giới thiệu TAND Tỉnh Bình Dương

Giới thiệu TAND Tỉnh Bình Dương

img

1. TAND tỉnh Sông Bé (từ năm 1976 đến năm 1996)

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 26/3/1976 Bộ tư pháp Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra quyết định thành lập TAND tỉnh Sông Bé, trụ sở đặt tại số 6 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Thủ Dầu Một (nay là Khu thương mại Bình Dương Center). TAND tỉnh có 36 cán bộ công chức, lãnh đạo gồm Chánh án và 2 Phó chánh án, Ủy ban Thẩm phán, các đơn vị trực thuộc gồm: bộ phận xét xử hình sự, dân sự, phòng hành chính tư pháp (làm công tác thi hành án, xây dựng Ban tư pháp xã, tổ hòa giải) và Văn phòng. Tòa án 8 huyện, thị gồm 4 huyện phía Nam (thị xã Thủ Dầu Một, huyện Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát) và 4 huyện phía Bắc (Đồng Phú, Phước Long, Bình Long, Lộc Ninh), với 45 cán bộ nhân viên. Đội ngũ cán bộ nhân viên Tòa án tỉnh và các huyện, thị hầu hết là cán bộ kháng chiến, bộ đội chuyển ngành và con em các gia đình cách mạng. Toàn ngành TAND tỉnh có 58 vị Hội thẩm nhân dân (cấp tỉnh 24 vị, cấp huyện 34 vị). Hầu hết cán bộ trong ngành và hội thẩm nhân dân đều được Bộ tư pháp đào tạo, huấn luyện. Ngành TAND tỉnh Sông Bé thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là vừa xây dựng lực lượng, vừa tiến hành hoạt động chống tội phạm, góp phần ổn định vùng mới giải phóng, xét xử các vụ án phản cách mạng, các vụ án hình sự khác, giải quyết các tranh chấp dân sự và hôn nhân gia đình trong nội bộ nhân dân. Đặc biệt là làm công tác phục vụ thực hiện chính sách cải tạo công thương nghiệp đối với các phần tử chống đối phá hoại chủ trương của chính quyền cách mạng.

Đầu năm 1976, theo chỉ đạo của Trung ương cục, sáp nhập 02 tỉnh Thủ Dầu Một và Bình Phước thành tỉnh Sông Bé với diện tích 9.532,72 m2, gồm 08 đơn vị hành chính huyện, thị. Sau 30 năm chiến tranh kéo dài, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, đồng báo ta gánh chịu nhiều thiệt thòi về vật chất và tinh thần. Bến cạnh đó, tình hình trật tự xã hội diễn biến còn phức tạp do các phần tử trộm cướp, giết người thực hiện. Trước tình hình trên, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Thông tư ngày 16/3/1975 về nhiệm vụ, quyền hạn xét xử, truy tố đối với những kẻ phạm tội phản quốc, phản nhân dân và những tội phạm hình sự. Nội dung chủ yếu gồn có:

- Cơ quan nhà nước có nhiệm vụ truy tố trước Tòa án và duy trì quyền công tố trong phiên tòa là cơ quan công tố nhân dân cách mạng các cấp;

- TAND, Tòa án quân sự các cấp là cơ quan nhà nước có nhiệm vụ xét xử kẻ phạm tội;

- Thẩm quyền xét xử giữa Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự;

- Các nguyên tắc trong hoạt động Tòa án;

- Các hình phạt được áp dụng, các quy định cụ thể về bắt giam, xét xử đối với những kẻ phạm tội.

Để thực hiện các chủ trương trên, Thường vụ Tỉnh ủy Sông Bé chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương chuẩn bị nhân sự để thành lập Hệ thống Tòa án nhân dân cách mạng của tỉnh.

TAND tỉnh Sông Bé thuộc Hệ thống TAND của nước CHXHCN Việt Nam, được TAND tối cao tăng cường thêm cán bộ từ miền bắc vào hai Phó Chánh án là đồng chí Nguyễn Đình Quyền và đồng chí Lê Văn Tế.

Ngày 24/6/1977, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa I (1977-1981) đã bầu:

- Đồng chí Nguyễn Thanh Vân làm Chánh án;

- Đồng chí Nguyễn Đình Quyền và và đồng chí Lê Văn Tế làm Phó Chánh án;

- Đồng chí Nguyễn Thanh Sương, đồng chí Nguyễn Tân Dương, đồng chí Nguyễn Thị Ga, đồng chí Hà Văn Dẩu làm Thẩm phán. Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân cấp huyện.

Từ năm 1976 đến năm 1981 đã tổ chức hơn 150 vụ án xét xử lưu động. Đến cuối năm 1980, TAND tỉnh Sông Bé đã xét xử 47 vụ - 55 bị cáo trong đó có 28 ngụy quân, 17 lưu manh chuyên nghiệp, 7 dân thường và 3 cán bộ nhân viên phạm các tội: hoạt động lật đổ chính quyền, bạo loạn, giết người, cướp tài sản, tham ô công quỹ, tàng trữ vũ khí trái phép… đã xử tử hình 5 phần tử chống đối cách mạng, 2 phần tử bị tù chung thân vì có nợ máu với nhân dân, còn lại là tù có thời hạn. Trong lĩnh vực dân sự, Tòa án các cấp đã giải quyết 62 vụ tranh chấp đất đai, vườn cây ăn trái, các tài sản khác và 23 vụ kiện về hôn nhân gia đình. Công tác thi hành án dân sự, hình sự đạt từ 80-90% số vụ án. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được quan tâm, từ năm 1976 đến 1981 tổ chức được 150 phiên tòa xét xử lưu động.

Thực hiện Hiến pháp năm 1980 và Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 1981, ngành TAND tỉnh Sông Bé tiếp tục được củng cố, kiện toàn về mọi mặt. Biên chế của TAND tỉnh 34 người, TAND các huyện, thị là 71 người bao gồm các chức danh lãnh đạo, Thẩm phán, Thư ký, cán bộ nghiệp vụ và Văn phòng. Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Sông Bé khóa II đã bầu 7 Thẩm phán và 30 Hội thẩm nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân 8 huyện, thị đã bầu 30 Thẩm phán, 179 Hội thẩm TAND huyện, thị. Công tác đào tạo cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ và chính trị được lãnh đạo TAND tỉnh quan tâm, nhiều đồng chí trong giai đoạn này được cử đi đào tạo chuyên tu Đại học luật, Cao đẳng Tòa án, Trung cấp Tòa án tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Trong 5 năm từ 1981 đến 1985, thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngành TAND tỉnh Sông Bé đã đưa ra xét xử 896 vụ (tỉnh 639, huyện 257) về các tội tham ô, lừa đảo, lạm dụng, hối lộ, trong đó có 70 vụ trọng án. TAND 2 cấp tỉnh và huyện đã đưa ra hòa giải thành và xét xử hàng trăm vụ án tranh chấp dân sự về đất đai, thừa kế, hợp đồng vay mượn tài sản và các vụ án ly hôn góp phần củng cố đoàn kết trong nội bộ nhân dân.

Từ năm 1985 đến 1996, TAND tỉnh Sông Bé tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiện toàn tổ chức và xét xử các vụ án. Năm 1986, tư duy xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta bắt đầu đổi mới, tổ chức và hoạt động của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp có những thay đổi thể hiện qua sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Ban Cán sự Đảng TAND tối cao hướng dẫn ngành TAND thực hiện các Nghị quyết 6, 7, 8 Khóa VI của Trung ương Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sông Bé và Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra: “Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện từng bước đổi mới theo định hướng vững mạnh toàn diện; tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ làm Thẩm phán phải bảo đảm chính trị, phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chủ quyền và toàn vẹn tuyến biên giới, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa đánh bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của kẻ thù và sẵn sàng ứng phó các tình hình phức tạp có thể xảy ra”.

Tại kỳ họp lần thứ nhất, Khóa III của Hội đồng nhân dân tỉnh Sông Bé đã bầu cử 09 Thẩm phán, 25 Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 1985 – 1989. Ông Nguyễn Văn Biện được bầu làm Chánh án, bà Nguyễn Thanh Sương và ông Nguyễn Xuân Phát được bầu làm Phó Chánh án. Thời gian đầu TAND tỉnh có 09 Thẩm phán sau đó bổ sung thêm 02 Thẩm phán vào năm 1993, 25 Hội thẩm nhân dân, trong đó 4 Thẩm phán mới có tuổi đời còn rất trẻ (từ 25 đến 30 tuổi), đã được đào tạo cơ bản và có kinh nghiệm chuyên môn, có đồng chí đã kinh qua Thẩm phán TAND cấp huyện. 8 TAND cấp huyện cũng được kiện toàn, gồm 26 Thẩm phán và 19 cán bộ nhân viên, các Thẩm phán hầu hết đã qua trung cấp, sơ cấp pháp lý và đã trải qua thực tế công tác trong ngành từ mới giải phóng, đã kinh qua Thư ký Tòa án.

Từ năm 1985 đến 1989, toàn ngành đã giải quyết trên 3.654 vụ án các loại. Trong công tác xét xử đã quán triệt Nghị quyết 128 của Hội đồng Bộ trưởng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 9 của Tỉnh ủy Sông Bé để phục vụ tốt những biện pháp cấp bách để bảo vệ tài sản XHCN, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Theo Hiến pháp năm 1992, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 06/10/1992 và Pháp lệnh Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân ngày 14/5/1993, Chủ tịch nước Lê Đức Anh ban hành Quyết định số 198 ngày 13/6/1994 bổ nhiệm 11 Thẩm phán TAND tỉnh Sông Bé gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Biện là Chánh án, các đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Huỳnh Xuân Phương, Trần Nhất Huấn là Phó Chánh án, các đồng chí Ngô Thế Phong, Nguyễn Thị Tám, Lưu Xuân Hoa, Đỗ Hữu Phước, Ngô Hoàng Luân, Phạm Thị Hằng, Chu Văn Đính là Thẩm phán. Lãnh đạo và các Thẩm phán được bổ nhiệm lần này hoàn toàn trẻ, đều có trình độ đại học, trừ đồng chí Chánh án năm đó đã 61 tuổi. Đội ngũ Thẩm phán TAND cấp huyện cũng được Chủ tịch nước bổ nhiệm, nhân sự TAND cấp huyện cũng được trẻ hóa và có trình độ cao hơn, lần kiện toàn này có 6/9 huyện, thị có Thẩm phán, lãnh đạo có trình độ đại học.

Ngày 01/7/1994, Tòa Kinh tế được thành lập chấm dứt vai trò của Trọng tài kinh tế hoạt động tại Sông Bé từ giai đoạn 1989 - 1994. Ngày 01/7/1996, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội Khóa IX, hai Tòa Hành chính, Lao động được thành lập. Nhiệm kỳ thứ III, nhiệm kỳ thứ IV, TAND tỉnh Sông Bé có đủ 05 Tòa chuyên trách: Hình sự, Dân sự, Kinh tế, Hành chính, Lao động, Giám đốc Kiểm tra, Văn phòng.

image

Sự đổi mới tổ chức trong đơn vị phù hợp với sự đổi mới chung của đất nước, phù hợp với sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp “Đổi mới tổ chức và hoạt động của các TAND địa phương”, cùng với sự chỉ đạo trực tiếp về chính trị, tư tưởng về xây dựng Đảng của Tỉnh ủy Sông Bé và sự chỉ đạo nghiệp vụ của TAND tối cao đem lại thành công nổi bật so với nhiệm kỳ thứ hai trước đó.

2. TAND tỉnh Bình Dương (từ năm 1997 đến nay)

Thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX về điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh và thành phố, tỉnh Sông Bé được tách ra thành lập ra thành 02 tỉnh Bình Dương và Bình Phước, ngày 16/12/1996 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1040/QĐ-QLTA thành lập TAND tỉnh Bình Dương và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/01/1997 cho đến nay.

Qua gần 20 năm, TAND 02 cấp tỉnh Bình Dương không ngừng kiện toàn về mặt tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất, đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng. Công tác xét xử các loại vụ án và thi hành án hình sự luôn được lãnh đạo và đội ngũ Thẩm phán quan tâm, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

image

- Về tổ chức bộ máy, biên chế TAND tỉnh Bình Dương không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công cuộc cải cách tư pháp: Ngay từ những ngày đầu tái lập, TAND tỉnh Bình Dương có 07 Tòa, Phòng trong đó có 05 Tòa chuyên trách (Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Kinh tế, Tòa Hành chính, Tòa Lao động) và 02 Phòng (Giám đốc kiểm tra và Văn phòng). Đến năm 2005, bộ máy tổ chức TAND tỉnh được kiện toàn, nâng lên 08 Tòa, Phòng (bổ sung thêm Phòng tổ chức Cán bộ) và ổn định cho đến nay.

image

Đối với TAND cấp huyện, năm 1997 chỉ có 04 đơn vị trong đó có 01 TAND thị xã (Thủ Dầu Một) và 03 TAND huyện (Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên). Đến nay, sau 02 lần tách huyện, TAND tỉnh Bình Dương có 09 đơn vị TAND cấp huyện trực thuộc.

image

Đầu năm 1997, tổng số biên chế TAND 2 cấp tỉnh Bình Dương chỉ có 49 CBCC (tỉnh: 26, huyện: 43) trong đó có 25 Thẩm phán (tỉnh: 09, huyện: 16) và 94 Hội thẩm nhân dân (tỉnh: 25; huyện: 69). Tình hình biên chế đơn vị luôn thiếu so với phân bổ của TAND tối cao do gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng. Nguyên nhân xuất phát từ tính chất công việc nhiều, lương thấp, sinh viên mới tốt nghiệp chỉ muốn làm việc cho các tổ chức kinh tế. Để khắc phục tình trạng thiếu biên chế, TAND 2 cấp tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều đợt thi tuyển công chức đồng thời luân chuyển, điều động CBCC nhằm tạo sự đồng đều về số lượng cũng như trình độ của các đơn vị với nhau. Đến tháng 3/2016, TAND 2 cấp tỉnh Bình Dương được TAND tối cao phân bổ 304 biên chế, trong đó: 30 Thẩm phán ở tỉnh, và 116 Thẩm phán ở cấp huyện. Hiện nay, TAND 2 cấp tỉnh Bình Dương có 289 biên chế, trong đó: 01 Thẩm phán cao cấp, 30 Thẩm phán trung cấp, 88 Thẩm phán sơ cấp. So với biên chế được phân bổ thì còn thiếu 15 biên chế (trong đó thiếu 18 Thẩm phán sơ cấp ở huyện).

- Về trình độ chuyên môn: Thời điểm năm 1997, toàn ngành TAND tỉnh Bình Dương có 21/25 Thẩm phán có trình độ Cử nhân Luật (tỉnh: 08/09; huyện 13/16). Thời điểm hiện tại 119/119 Thẩm phán của TAND 2 cấp tỉnh Bình Dương đều có trình độ Cử nhân Luật, đảm bảo đủ tiêu chuẩn về trình độ theo yêu cầu của TAND tối cao, trong đó có 09 Thẩm phán có trình độ Thạc sĩ Luật (01 trường hợp được đào tạo ở nước ngoài).

- Về trình độ lý luận chính trị: Trước đây toàn ngành có 03 CBCC có trình độ Cử nhân chính trị, 01 CBCC có trình độ Cao cấp chính trị và 01 CBCC có trình độ Trung cấp chính trị. Hiện tại, số lượng CBCC có trình độ lý luận chính trị đã tăng lên với 31 CBCC có trình độ Cử nhân, Cao cấp, 07 CBCC có trình độ trung cấp. Ngoài ra, còn 75 CBCC đang đi học (03 Cao cấp và 72 Trung cấp).

- Về trụ sở, trang thiết bị phục vụ cho công tác ngày càng hiện đại: Giai đoạn đầu sau khi tái lập, ngành TAND vẫn thuộc Bộ Tư pháp quản lý về tổ chức và kinh phí. Trước khi tách tỉnh, Bộ Tư pháp đã cấp kinh phí xây dựng trụ sở TAND tỉnh trên diện tích 2.800 m2 tại số 27 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một. TAND tỉnh Bình Dương chính thức dời về trụ sở mới vào ngày 30/4/1997. Sau hơn 10 năm hoạt động, do tình hình thụ lý các loại án của đơn vị ngày càng tăng, cần thiết phải có nhiều hội trường xét xử để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tháng 10/2006, TAND tối cao đã cấp kinh phí xây dựng trụ sở mới cho TAND tỉnh tại số 559 Đại lộ Bình Dương với diện tích gần 9.000 m2. Trong thời gian tới, theo kế hoạch của địa phương, trụ sở TAND tỉnh sẽ chuyển vào trung tâm Thành phố mới như các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh. Trụ sở TAND cấp huyện cũng được cấp kinh phí xây dựng, cải tạo để CBCC có điều kiện làm việc và phục vụ nhân dân một cách tốt nhất.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCC, HTND TAND 2 cấp được thực hiện thường xuyên, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC trong quá trình cải cách tư pháp: Trước tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngày càng tăng về số lượng và tính chất phức tạp, nhiệm vụ đặt ra cho các hoạt động của cơ quan tư pháp nói chung và ngành TAND nói riêng là phải đảm bảo đạt về số lượng lẫn chất lượng, nghĩa là vừa đảm bảo tỷ lệ giải quyết các loại án, không để án tồn đọng, kéo dài, vừa hạn chế thấp nhất tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan.

Để đảm bảo các yêu cầu trên, công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCC đặc biệt là lực lượng Thẩm phán, Thư ký, Hội thẩm nhân dân luôn được lãnh đạo TAND tỉnh đặt lên hàng đầu. Qua nhiều năm không ngừng kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, đến nay trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. 100% Thẩm phán TAND tỉnh và TAND cấp huyện đều qua các lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử và lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Hội thẩm nhân dân gồm những đồng chí có trình độ Cử nhân Luật, cử nhân ngành khác đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành nhưng rất quan tâm đến hoạt động của TAND, có đồng chí là Thẩm phán nghỉ hưu. Hàng năm, 100% Hội thẩm nhân dân đều được tập huấn kỹ năng tham gia xét xử, cập nhật kiến thức pháp luật, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện Chương trình hành động số 10 và Chương trình hành động số 47 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; đã tổ chức nhiều đợt tập huấn nghiệp vụ, không ngừng cải tiến các quy trình công việc, quy chế hoạt động của cơ quan; thực hiện đơn giản hóa và công khai các trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu của người dân; chấn chỉnh kỷ luật hành chính, tác phong làm việc của CBCC và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; định kỳ kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. TAND 2 cấp đã tổ chức các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp và hàng tháng phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát nhân dân kiểm tra nhằm đánh giá rút kinh nghiệm đối với Thẩm phán, Hội thẩm, Kiểm sát viên để nâng cao chất lượng tranh tụng trong tất cả các phiên tòa.

- Công tác xét xử các loại vụ án đạt chỉ tiêu đề ra hàng năm, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương: Năm 1997, lượng án phải giải quyết của toàn ngành TAND tỉnh Bình Dương chỉ có 2.035 vụ, đã giải quyết 1.897 vụ, đạt tỷ lệ 93,2%. Đến năm 2015, số lượng án đã thụ lý của TAND 2 cấp là 14.096, giải quyết 13.350, đạt tỷ lệ 94,71%. Trong gần 6 tháng đầu năm 2016, TAND 2 cấp đã thụ lý 7.874, giải quyết 5.075. Lượng án thụ lý và giải quyết tăng lên rất nhiều và tăng mạnh theo từng năm. Tính từ khi thành lập TAND tỉnh Bình Dương đến nay, TAND 2 cấp tỉnh Bình Dương đã thụ lý 125.928, giải quyết 123.129 vụ án các loại, ban hành 34.353 quyết định thi hành án hình sự, xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 35.949 phạm nhân.

Ngoài chỉ tiêu về số lượng, chất lượng xét xử luôn được lãnh đạo TAND tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng năm sau cao hơn năm trước và đảm bảo chỉ tiêu do TAND tối cao đề ra. Những năm mới tái lập, chỉ tiêu tỷ lệ giải quyết đối với án hình sự, kinh tế, hành chính, lao động chỉ ở mức 90%, đối với án dân sự, hôn nhân gia đình là 80%; tỷ lệ án bị hủy không quá 3%, tỷ lệ án bị sửa không quá 10%. Đến nay, chỉ tiêu đã được nâng lên, cụ thể: Án hình sự giải quyết đạt từ 95% trở lên; các loại án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động đạt từ 90% trở lên, án hành chính đạt từ 85% trở lên; tỷ lệ án bị hủy dưới 1,16%, tỷ lệ án bị sửa dưới 3%. Đầu năm 2016, theo Nghị quyết số 111 của Quốc hội thì chỉ tiêu chất lượng xét xử nâng lên, số án bị hủy, bị sửa không quá 1,5%.

Bên cạnh công tác xét xử tại trụ sở, nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật trong nhân dân, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm, trong gần 20 năm qua, TAND 2 cấp đã tổ chức 1.620 phiên tòa xét xử lưu động tại nơi gây án. Những năm gần đây, công tác xét xử lưu động được đẩy mạnh, hàng năm TAND 2 cấp đã đưa ra xét xử lưu động từ 150 đến 200 vụ án hình sự, cao hơn nhiều so với chỉ tiêu phát động thi đua của TAND tối cao (đối với TAND tỉnh xét xử từ 25 đến 30 vụ lưu động, TAND cấp huyện xét xử từ 10 đến 15 vụ trở lên).

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính đem lại nhiều thuận lợi cho nhân dân: Để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong thực thi công vụ, kế thừa quy chế của những năm 1997, 1998, vào năm 2007 TAND tỉnh Bình Dương đã bổ sung và ban hành mới Quy chế về trách nhiệm cán bộ công chức, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Quy trình công tác Văn phòng và những năm gần đây đều bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế phát sinh… Thực hiện cải cách hành chính, TAND tỉnh đã đưa vào sử dụng Trang thông tin nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý công tác chuyên môn của Tòa, Phòng TAND tỉnh và TAND cấp huyện; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin một cách triệt để trong hoạt động, TAND tỉnh và TAND cấp huyện đều được kết nối mạng internet, sử dụng các phần mềm quản lý, thống kê án để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc… Các bản án, quyết định do TAND tỉnh phát hành từ ngày 01/10/2013 đều được lưu trữ điện tử trên phần mềm nội bộ số hóa theo chỉ đạo của TAND tối cao, trong thời gian tới sẽ triển khai thực hiện ở cấp huyện.

Thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và địa phương, TAND tỉnh Bình Dương là đơn vị đầu tiên cũng là đơn vị duy nhất trong hệ thống Tòa án cả nước triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000. Năm 2008, TAND tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2000 trong các lĩnh vực giải quyết án: Hình sự, hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động; giải quyết khiếu nại giám đốc thẩm, tái thẩm. Đến tháng 8/2012 hệ thống quản lý chất lượng của TAND tỉnh đã được chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2008. Đến nay, TAND tỉnh tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống tạo mọi thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc tại Tòa án.

Từ 15/10/2013, để nâng cao chất lượng hoạt động, TAND tỉnh đã thành lập Tổ Hành chính Tư pháp trực thuộc Văn phòng có nhiệm vụ tham mưu cho Chánh án trong công tác tiếp nhận và xử lý đơn khởi kiện, thụ lý hồ sơ sơ thẩm các loại và hồ sơ có kháng cáo, kháng nghị của TAND cấp huyện chuyển lên, tiếp nhận và chuyển hồ sơ kháng cáo, kháng nghị cho TAND tối cao, kiểm tra thể thức, nội dung các bản án, quyết định của TAND tỉnh trước khi phát hành. Sau khi triển khai ở tỉnh, một số Tòa án cấp huyện mặc dù thiếu biên chế nhưng vẫn phân công nhiệm vụ cho các Thẩm phán, Thư ký kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Chánh án trong xử lý đơn đầu vào và kiểm soát kết quả đầu ra theo cơ chế một cửa như TAND tỉnh. Qua quá trình hoạt động cải cách hành chính tư pháp, các đơn vị đã đạt được két quả bước đầu, công tác xử lý đơn khởi kiện và thụ lý vụ án được nhanh chóng, giảm nhẹ khối lượng công việc của các Thẩm phán, góp phần thúc đẩy tiến độ và chất lượng giải quyết án.

Từ cuối năm 2014, thực hiện Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội và Đề án số 2331/ĐA-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Bình Dương về thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương, TAND tỉnh, TAND thành phố Thủ Dầu Một, TAND thị xã Thuận An, Dĩ An và Tân Uyên đã thực hiện thí điểm chuyển giao các văn bản tố tụng cho các Văn phòng Thừa phát lại tống đạt, bước đầu giảm thiểu được khối lượng lớn công tác hành chính, giúp CBCC đặc biệt là lực lượng Thư ký có nhiều thời gian tập trung vào công tác chuyên môn.

Nhờ những nỗ lực phấn đấu kiện toàn bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCC, Thẩm phán, Thư ký, HTND TAND 2 cấp, không ngừng cải cách hành chính, cải cách tư pháp, trong gần 20 năm qua kể từ khi tái lập tỉnh và qua 40 năm thành lập TAND tỉnh Sông Bé, tập thể và CBCC TAND 2 cấp tỉnh Bình Dương đạt được những thành tích nhất định, đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo TAND tối cao và địa phương công nhận, khen thưởng, cụ thể:

Chi bộ Đảng được Đảng ủy khối công nhận trong sạch, vững mạnh, Thường vụ Tỉnh ủy Sông bé tặng cờ xuất sắc trong sạch, vững mạnh;

TAND tỉnh Sông Bé được Bộ Tư pháp và TAND tối cao tặng cờ xuất sắc trong các năm 1988, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996;

02 lượt tập thể được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen;

01 cá nhân được Chủ tịch nước công nhận Thẩm phán mẫu mực;

03 tập thể và 02 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì;

03 Tập thể và 04 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba;

04 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 04 tập thể và 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

18 lượt tập thể được Chánh án TAND tối cao tặng Cờ thi đua TAND;

01 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc;

10 cá nhân được tặng thưởng Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 38 lượt cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành TAND.

image

Đ/c Hồ Văn Mái - Chánh án TAND tỉnh trao tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp tòa án" cho các trường hợp có đóng góp tích cực cho hoạt động tòa án

Ngoài ra, có 106 lượt Tập thể lao động xuất sắc, 469 lượt Chiến sĩ thi đua cơ sở, 1.264 lượt lao động tiên tiến và hàng trăm lượt tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen.

Có được những thành tích trên là do Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tối cao, lãnh đạo Tỉnh ủy trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ. Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao luôn gắn với phong trào thi đua yêu nước do TAND tối cao và địa phương phát động; kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nên tạo động lực cho CBCC hăng say làm việc, cống hiến sức mình khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Tòa án 2014 và các nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội, chỉ đạo của TAND tối cao, các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện chiến lược cải cách tư pháp từ nay đến năm 2020, TAND 2 cấp tỉnh Bình Dương luôn xác định “Tòa án giữ vai trò trung tâm của hệ thống tư pháp và xét xử là trọng tâm của hoạt động tư pháp”; tập trung đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử theo hướng đảm bảo tính công khai, dân chủ, nghiêm minh, nâng cao chất lượng tranh tụng trong xét xử tất cả các loại án; tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống TAND tỉnh Bình Dương, xây dựng đội ngũ cán bộ vững về nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm với công việc và tinh thần phục vụ nhân dân; xây dựng cơ sở vật chất đầy đủ, từng bước hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Để đạt được mục tiêu trên, Lãnh đạo và CBCC TAND 2 cấp tỉnh Bình Dương xác định các giải pháp, đó là:

- Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác cải cách tư pháp, phòng chống tội phạm, các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo ngành và địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính và các mặt công tác khác.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xét xử, thi hành án hình sự đảm bảo chỉ tiêu giải quyết do TAND tối cao đề ra hàng năm. Tăng cường áp dụng các biện pháp khắc phục án quá hạn, án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán, không làm oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm;

- Tiếp tục đề nghị Toà án nhân dân tối cao kiện toàn tổ chức bộ máy của TAND 2 cấp tỉnh Bình Dương theo Luật Tổ chức TAND 2014, bổ sung biên chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

- Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai đúng quy định của pháp luật;

- Tiếp tục chú trọng và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ công chức, nhất là đội ngũ Thẩm phán;

- Làm tốt công tác giám đốc, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật;

- Cải cách hành chính, cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Tòa án, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng lòng tự hào, hình ảnh của người Thẩm phán TAND.

- Tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức Toà án nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ; tạo mọi điều kiện thuận lợi để CBCC yên tâm công tác, phục vụ lâu dài cho TAND 2 cấp;

- Giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài;

Bên cạnh các giải pháp nêu trên, tập thể CBCC TAND 2 cấp tỉnh Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên từng mặt công tác để làm nòng cốt đẩy mạnh phong trào thi đua của Tòa án nhân dân 2 cấp.

image

Đ/c Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC trao hoa chúc mừng đ/c Trần Thanh Hoàng, Chánh án TAND tỉnh

Với bề dày lịch sử của Tòa án nói chung và của TAND tỉnh Bình Dương nói riêng, toàn thể CBCC Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Bình Dương sẽ phát huy tốt những điểm mạnh của TAND tỉnh Sông Bé, luôn tin tưởng và cùng nhau quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hết sức mình gắn sự đoàn kết của lãnh đạo và CBCC, TAND 2 cấp sẽ vượt qua những khó khăn với thử thách, khắc phục những hạn chế, tồn tại để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

img


cdscv